Tag <optgroup> - </optgroup>

Tag <optgroup > definuje rozvírací nabídku, jinak známé pod názvem drop-down menu.
K definici nabídek v tomto menu použijte element <option> Element je uzavřen v elementu <select>.

Atribut disabled: zamezení vybrání nškteré z nabídek. (XHTML extension v XHTML-MP.) Atribut label: Je vyžadován. Popis nabídky.

Možný obsah
<option>
Rodičovské elementy
<select>
Atributy
class = nmtokens
id = id
label = cdata
style = cdata
title = cdata
disabled = cdata
xml:lang = lang
xmlns = http://www.w3.org/1999/xhtml

Příklady

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD XHTML Mobile 1.0//EN"
 "http://www.wapforum.org/DTD/xhtml-mobile10.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en">
 <head>
  <title>tag optgroup</title>
 </head>
 <body>
 <form action="" method="post">
  <p>Seasoning:</p>
 <select name="seasoning">
 <optgroup label="Savory">
  <option value="garlic" title="Garlic"> Garlic</option>
  <option value="balsamic" title="Balsm"> Balsamic</option>
  <option value="tarragon" title="Tarr"> Tarragon</option>
  <option value="curry" title="Curry"> Curry</option>
 </optgroup>
 <optgroup label="Sweet">
  <option value="orange" title="Orange"> Orange</option>
  <option value="honey" title="Honey"> Honey</option>
 </optgroup>
  <option value="None" title="None"> None</option>
 </select>
  <p>
    <input type="submit" />
    <input type="reset" />
  </p>
 </form>
 </body>
</html>
Jinak

Seasoning:

Hledání

Google
Web wapway

Doporučujeme

Solná jeskyně

Kykovo blog

Truhlářství Kralupy

Topení Vávra

Poptávky zdarma