Tag <option> - </option>

Tag <option > definuje položky v rozvírací nabídce.

Atribut selected: definuje implicitně vybranou položku. Může být vybrána pouze jedna.
Atribut value: hodnota položky/proměnné odesílané na server ke zpracování.
Atribut disabled: znemožnění vybrání dané položky. (XHTML extension v XHTML-MP)

Možný obsah
#pcdata
Rodičovské elementy
<optgroup> <select>
Atributy
class = nmtokens
id = id
selected = selected
disabled = disabled
style = cdata
title = cdata
value = cdata
xml:lang = lang
xmlns = http://www.w3.org/1999/xhtml

Příklady

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD XHTML Mobile 1.0//EN"
 "http://www.wapforum.org/DTD/xhtml-mobile10.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en">
 <head>
   <title>tag option</title>
  </head>
 <body>
<select>
<option value ="jabka">jabka</option>
<option value ="hrušky">hrušky</option>
<option value ="pálenka" selected="selected">pálenka</option>
<option value ="švestky">švestky</option>
</select>
 </body>
</html>
Jinak

Hledání

Google
Web wapway

Doporučujeme

Solná jeskyně

Kykovo blog

Truhlářství Kralupy

Topení Vávra

Poptávky zdarma