Tag <p> - </p>

Tag <p> definuje úsek textu - odstavec obsahující inline elementy, obrázky atd.

Atribut mode: určuje zada bude text zalomen na konci řádku, nebo pokračovat přes konec okna prohlížeče. (WML extension v XHTML-MP)

Možný obsah
<a> <abbr> <acronym> <br> <cite> <code> <dfn> <em> <img> <input> <kbd> <label> <object> <q> <samp> <select> <span> <strong> <textarea> <var>
#pcdata
Rodičovské elementy
<blockquote> <body> <dd> <div> <fieldset> <form> <li> <object> <td> <th>
Atributy
align = left | center | right | justify
mode = wrap | nowrap
class = nmtokens
id = id
style = cdata
title = cdata
xml:lang = lang
xmlns = http://www.w3.org/1999/xhtml

Příklady

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD XHTML Mobile 1.0//EN"
 "http://www.wapforum.org/DTD/xhtml-mobile10.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en">
 <head>
   <title>tag p</title>
  </head>
 <body>
   <p>
   text dlouhy ci kratky, uzavreny v elementu <p>.
   </p>
 </body>
</html>

Hledání

Google
Web wapway

Doporučujeme

Solná jeskyně

Kykovo blog

Truhlářství Kralupy

Topení Vávra

Poptávky zdarma