Tag <q> - </q>

Tag q definuje krátký citát. Inline element.
Pro zobrazení delší citace použijte element <blockquote>.

Zobrazení: Většinou bývá uzavřeno v uvozovkách.
Atribut cite určuje URL zdroj, ze kterého je citát použit. pokud použijete tento atribur, citace bude zároveň zobrazena jako odkaz.

Možný obsah
<a> <abbr> <acronym> <br> <cite> <code> <dfn> <em> <img> <input> <kbd> <label> <object> <q> <samp> <select> <span> <strong> <textarea> <var>
#pcdata
Rodičovské elementy
<a> <abbr> <acronym> <address> <b> <big> <caption> <cite> <code> <dd> <dfn> <div> <dt> <em> <fieldset> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <i> <kbd> <label> <li> <object> <p> <pre> <q> <samp> <small> <span> <strong> <td> <th> <var>
Atributy
cite = URL
class = nmtokens
id = id
style = cdata
title = cdata
xml:lang = lang
xmlns = http://www.w3.org/1999/xhtml

Příklady

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD XHTML Mobile 1.0//EN"
 "http://www.wapforum.org/DTD/xhtml-mobile10.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en">
 <head>
 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="styl.css" />
   <title>tag q</title>
  </head>
 <body>
   <p>
   <q cite="http://www.example.com/goucho.html">
    Home is where you hang your head.
   </q>
   </p>
 </body>
</html>

Hledání

Google
Web wapway

Doporučujeme

Solná jeskyně

Kykovo blog

Truhlářství Kralupy

Topení Vávra

Poptávky zdarma