Tag <select> - </select>

Tag select tvoří roletu nabídky drop-down menu. Položky jsou definovány elementy <option>, případně mohou být sloučeny ve skupinách definovaných elementem <optgroup>.
Pokud uživatel zvolí některou z položek v drop-down menu a potvrdí tlačítkem Submit (Odeslat), prohlížeč odešle v tomto elementu zadaný atibut name a hodnotu value, jež je definována v elementu <option> ke zpracování na serverový script, zadaný v elementu <form> v jeho atributu action.

Atribut disabled: zamezení výběru položek. XHTML extension v XTHML-MP.
Atribut multiple: definuje možnost vícenásobného výběru. používá se u tzv. check-boxů

Možný obsah
<optgroup> <option>
Rodičovské elementy
<a> <abbr> <acronym> <address> <b> <big> <caption> <cite> <code> <dd> <dfn> <div> <dt> <em> <fieldset> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <i> <kbd> <label> <li> <object> <p> <q> <samp> <small> <span> <strong> <td> <th> <var>
Atributy
class = nmtokens
id = id
disabled = disabled
multiple = multiple
name = cdata
size = number
style = cdata
tabindex = number
title = cdata
xml:lang = lang
xmlns = http://www.w3.org/1999/xhtml

Příklady

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD XHTML Mobile 1.0//EN"
 "http://www.wapforum.org/DTD/xhtml-mobile10.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en">
 <head>
   <title>tag select</title>
  </head>
 <body>
<select>
<option value ="jabka">jabka</option>
<option value ="hrušky">hrušky</option>
<option value ="pálenka" selected="selected">pálenka</option>
<option value ="švestky">švestky</option>
</select>
 </body>
</html>
Jinak

Hledání

Google
Web wapway

Doporučujeme

Solná jeskyně

Kykovo blog

Truhlářství Kralupy

Topení Vávra

Poptávky zdarma