Tag <style> - </style>

Tag style definuje užití stylů v uvnitř dokumentu.
Je obsažen v elementu <head>, není tedy zobrazen.
Styly definované v tomto elementu mají stejnou syntax jako styly v externím souboru.

Možný obsah
#pcdata
Rodičovské elementy
<head>
Atributy
media = (handheld, screen, print, tv, ...)
title = cdata
type = text/css
xml:lang = lang
xml:space = preserve - nepodporovano
xmlns = http://www.w3.org/1999/xhtml

Příklady

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD XHTML Mobile 1.0//EN"
 "http://www.wapforum.org/DTD/xhtml-mobile10.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en">
 <head>
  <style type="text/css">
  .bigger {font-size: 1.5em}
  </style>
  <title>tag style</title>
 </head>
 <body>
 <p>
  muzeme menit
  <span class="bigger"> velikost textu </span>
  i uprostred vety.
 </p>
 </body>
</html>

Hledání

Google
Web wapway

Doporučujeme

Solná jeskyně

Kykovo blog

Truhlářství Kralupy

Topení Vávra

Poptávky zdarma