Tag <textarea> - </textarea>

Tag textarea vytvoří víceřádkové vstupní pole ve formuláři. Funkce je totožná s elementem <input>, obsahuje ale možnost víceřádkového vstupu textu.

Extensions atributy: maxlength, emptyok, disabled.

Možný obsah
#pcdata
Rodičovské elementy
<a> <abbr> <acronym> <address> <b> <big> <caption> <cite> <code> <dd> <dfn> <div> <dt> <em> <fieldset> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <i> <kbd> <label> <li> <object> <p> <q> <samp> <small> <span> <strong> <td> <th> <var>
Atributy
accesskey = character
class = nmtokens
cols = number
disabled = disabled (XHTML extension v XHTML-MP)
emptyok = true | false
id = id
name = cdata
rows = number
style = cdata
tabindex = number
title = cdata
xml:lang = lang
xmlns = http://www.w3.org/1999/xhtml

Příklady

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD XHTML Mobile 1.0//EN"
 "http://www.wapforum.org/DTD/xhtml-mobile10.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en">
 <head>
  <title>tag th</title>
 </head>
 <body>
 <form action="http://www.example.com/feedback.cgi"
     method="post">
  <p>
  <label>Tell us what you think:
  <textarea name="feedback" cols="12"
     rows="4" maxlength="64" title="I Think...">
   think that...
  </textarea>
  </label>
  </p>
  <p>
  <input type="submit" />
  <input type="reset" />
  </p>
 </form>
 </body>
</html>

Hledání

Google
Web wapway

Doporučujeme

Solná jeskyně

Kykovo blog

Truhlářství Kralupy

Topení Vávra

Poptávky zdarma