Tag <th> - </th>

Tag th definuje hlavičku sloupce tabulky.

Zobrazení: Tučný (bold) text.

Možný obsah
<a> <abbr> <acronym> <address> <blockquote> <br> <cite> <code> <dfn> <div> <dl> <em> <form> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <img> <input> <kbd> <label> <object> <ol> <p> <pre> <q> <samp> <select> <span> <strong> <textarea> <ul> <var>
#pcdata
Rodičovské elementy
<tr>
Atributy
abbr = cdata
align = left | center | right
axis = cdata
class = nmtokens
colspan = number
headers = IDREFS
id = id
rowspan = number
scope = row | col
style = cdata
title = cdata
valign = top | middle | bottom
xml:lang = lang
xmlns = http://www.w3.org/1999/xhtml

Příklady

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD XHTML Mobile 1.0//EN"
 "http://www.wapforum.org/DTD/xhtml-mobile10.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en">
 <head>
  <title>tag th</title>
 </head>
 <body>
 <table summary="tabulka">
  <tr>
  <th>hlavicka 1</th>
  <th>hlavicka 2</th>
  </tr>
  <tr>
  <td>BUNKA 1</td>
  <td>BUNKA 2</td>
  </tr>
 </table>
  </body>
</html>

Hledání

Google
Web wapway

Doporučujeme

Solná jeskyně

Kykovo blog

Truhlářství Kralupy

Topení Vávra

Poptávky zdarma