Tag <tr> - </tr>

Tag tr (table row) definuje řádek tabulky obsahující jednotlivé buňky.
Můžeme horizontálně i vertikálně zarovnávat vnořené buňky.

Možný obsah
<td> <th>
Rodičovské elementy
<table>
Atributy
align = left | center | right
class = nmtokens
id = id
style = cdata
title = cdata
valign = top | middle | bottom
xml:lang = lang
xmlns = http://www.w3.org/1999/xhtml

Příklady

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD XHTML Mobile 1.0//EN"
 "http://www.wapforum.org/DTD/xhtml-mobile10.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en">
 <head>
  <title>tag th</title>
 </head>
 <body>
 <table summary="tabulka">
  <tr valign="center">
  <th>hlavicka 1</th>
  <th>hlavicka 2</th>
  </tr>
  <tr align="left">
  <td>BUNKA 1</td>
  <td>BUNKA 2</td>
  </tr>
 </table>
  </body>
</html>

Hledání

Google
Web wapway

Doporučujeme

Solná jeskyně

Kykovo blog

Truhlářství Kralupy

Topení Vávra

Poptávky zdarma