Tag <ul> - </ul>

Tag ul - blokový element definující nečíslovaný, netříděný seznam.
Jednotlivé položky sjou odsazeny "bullet-em" (odrážkou), můžeme ji upravit stylopisem, viz <list-style>

Možný obsah
<li>
Rodičovské elementy
<blockquote> <body> <dd> <div> <fieldset> <form> <li> <object> <td> <th>
Atributy
class = nmtokens
id = id
start = number
style = cdata
title = cdata
type = cdata
xml:lang = lang
xmlns = http://www.w3.org/1999/xhtml

Příklady

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD XHTML Mobile 1.0//EN"
 "http://www.wapforum.org/DTD/xhtml-mobile10.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en">
 <head>
 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="styl.css" />
  <title>tag ul</title>
 </head>
 <body>
  <p>
  <ul>
  <li>Kafe</li>
  <li>Čaj</li>
  </ul>
  </p>
 </body>
</html>
Jinak

 • Kafe
 • Čaj

Hledání

Google
Web wapway

Doporučujeme

Solná jeskyně

Kykovo blog

Truhlářství Kralupy

Topení Vávra

Poptávky zdarma